iran1 | en1 | tur1 

 |  |  |  |          

برگزیده دهمین جشنواره ملی تولیدکنندگان و مدیران جوان

در این جشنواره که در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد 39 برگزیده تقدیر شدند که از این تعداد وزیر صنعت به همراه شش برگزیده به عنوان چهره ماندگار صنعت معدن و تجارت چهار برگزیده در حوزه خدمات پنج برگزیده در حوزه تولید  و شانزده برگزیده به عنوان مدیر جوان برتر تقدیر شدند.

جوانگرایی به همراه استفاده از تجربه نوآوری ،دانش بنیان بودن و تولید صادرات گرا از جمله مولفه های اصلی انتخاب تولیدکنندگان و مدیران جوان برتر همچنین چهره های ماندگار صنعت معدن و تجارت بود.

برگزیدگان این جشنواره ضمن برشمردن ویژگی های اصلی و تاثیر گذار در انتخاب خود به عنوان برتر، حذف بروکراسی، حل مشکلات بیمه ای و مالیاتی و اختصاص تسهیلات ارزان قیمت را به تولید و خدمات خواستار شدند.


علی یزدانی معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعت در این جشنواره، تخفیف در واگذاری های زمین به نخبگان جوان و شرکت های دانش بنیان افزایش ندادن قیمت زمین در بیش از 500 شهرک و ناحیه صنعتی، تخفیف بیش از 50 درصدی قیمت زمین در نکات کمتر توسعه یافته و بخشودگی 400 میلیارد تومانی بدهی در شرکت ها و نواحی صنعتی را از جمله تسهیلات در نظر گرفته شده برای کمک به تولید و صنعت برشمرد.

تصاویر مربوط به دهمین جشنواره ملی تولیدکنندگان و مدیران جوان


 

3
A-130
A-144
A-156
A-177
A-198
A-2
A-229
A-3
A-354
A-357
A-403
A-428
A-501