iran1 | en1 | tur1 

 |  |  |  |          

انبار کنسانتره

انبار کنسانتره

در این بخش کنسانتره ها با عیارهای متفاوت روی، با نسبت هایی که از قبل تعیین شده که توسط واحد باسکول به طور دقیق توزین شده و در اختیار اپراتور این بخش قرار می گیرد.

کنسانتره همراه با مواد اولیه افزودنی (سولفات آهن و ...) به وسیله نوار نقاله به واحد محلولسازی انتقال می یابد. تعیین نسبت مصرف کنسانتره ها با عیارهای متفاوت بستگی به غلظت روی مورد نیاز در واحد محلولسازی دارد. کنسانتره روی خاکی است نرم، شبیه خاک رس با رنگی نسبتا تیره که نرمی دانه های آن باید در حد قابل قبولی باشد. ترکیب شیمیایی روی در خاک کنسانتره بیشتر به صورت اکسید روی با فرمول شیمیایی ZnO است. در خاکهایی که کلسینه نشده اند یا ناقص کلسینه شده اند روی به صورت کربنات یا سولفور نیز وجود دارد. عناصر دیگری که می توانند در خاک کنسانتره وجود داشته باشد عبارتنداز : سرب (Pb)، سیلسیم (Si)، آهن (Fe)، مس (Cu)، نیکل (Ni)، کبالت (Co)، منگنز (Mn)، کادمیوم (Cd)، آنتیموان (Sb)، ژرمانیوم (Ge) و تعدادی عناصر دیگر با عیار پایین تر. منظور از عیار نسبت عنصر به کل خاک است.